Urban Exploration

Urbaania löytöretkeilyä suomessa - ue.arinurmela.com

info

Urbaani löytöretkeily (engl. urban exploration, urban exploring, UE, urbex) tarkoittaa normaalisti näkymättömien, usein kaupungeissa sijaitsevien tilojen tutkimista. Suosittuja tutkimuskohteita ovat muun muassa: hylätyt rakennukset (esimerkiksi tehtaat, autiotalot), käytössä olevat rakennukset (katto, kellarikerros, huoltotilat), tunnelit, viemärit jne..

Vaikkei UE-harrastus ole virallisesti järjestäytynyttä, noudattavat harrastajat samoja periaatteita. Näistä tärkeimpänä voidaan pitää "Jätä vain jalan jälkiä, ota vain valokuvia"-periaate. Eli paikalle ei jätetä mitään sinne kuulumatonta eikä sieltä oteta mukaan mitään. Paikkoja ei ole myöskään tarkoitus millään tavoin hajoittaa.

Koska harrastus voi olla myös lähellä käytännön historian tutkimista, on paikan kunnioituksellakin arvoa. Vaikka harrastelijat saattavat keskenään vaihtaa tietoja kohteiden sijainneista, ei osoitteita tai ajo-ohjeita paikoille kerrota yleisesti. Tämä johtuu siitä että paikan toivotaan pysyvän samanlaisena jatkossakin, eikä sinne toivota esim. vandaaleja tai graffitimaalareita.

Ue-harrastukseen liittyy monesti myös riskejä, joiden olemassaolon harrastajat usein myös tiedostavat, ja pyrkivät välttämään niitä. Merkittävimpiä ovat fyysiset loukkaantumiset, kuten putoamiset, jotka pystytään välttämään huolellisella harkinnalla sekä kunnollisella valaistuksella. Toisen ryhmän muodostavat erilaiset rakennustekniikassa käytetyt vaaralliset materiaalit, kuten asbesti, joilta voidaan suojautua käyttämällä oikeanlaisia hengityssuojaimia ja muita suojavarusteita.


Tekstejä lainailtu sieltä täältä pitkin nettilöistä ja kuvassa olen minä, mutta kuva ei ole minun ottama vaan siepattu kaverini nettisivuilta www.kallenikara.com.